Over ons

Sinds 1998 zet stichting Islam & Dialoog zich dag in dag uit in voor een vreedzamere samenleving.

Sinds

1998

Activiteiten

3.000+

GEREALISEERDE DIALOGEN

100.000+

Onze visie, missie en doelstellingen

“Wij willen duidelijk maken dat het wezen van de islam bestaat uit vrede, barmhartigheid, genade en tolerantie; dat twist, intolerantie en geweld deze essentie vreemd zijn; dat alle godsdiensten en levensbeschouwingen deze grondbeginselen gemeen hebben en zij daarom onze samenleving naar een vredige en gelukkige toekomst kunnen dragen. Islam en Dialoog beoogt een actieve bijdrage te leveren hieraan.”

Onze doelstellingen

 • het bevorderen van het wederzijds begrip en respect tussen vertegenwoordigers
  en belijders van de verschillende religies en levensbeschouwingen
 • het bevorderen van een oprechte, positieve betrokkenheid van moslims bij
  relevante maatschappelijke ontwikkelingen
 • het bevorderen van de bezinning van moslims op hun betekenis en functie in een
  pluriforme samenleving vanuit het perspectief van de islam
 • het voorlichten en adviseren van personen en organisaties over de islam en de
  relatie met andere religies
 • het bevorderen van de bekendheid en beleving van universele ethische waarden en
  principes.

Interesse voor de ander

Wij willen eenieder stimuleren om meer interesse te tonen voor de ander.
Hiermee willen wij een sfeer van wederzijds begrip en tolerantie kweken voor een positief en productief samenzijn.

Islam & Dialoog wil de overeenkomsten tussen de verschillende geloofsovertuigingen uitstralen. Wij willen mensen dus oproepen om meer interesse te tonen voor andere geloven en beter met elkaar om te gaan. Hiermee wil Islam & Dialoog een sfeer van wederzijds begrip en tolerantie kweken. Wij zijn van mening dat alle geloven dezelfde basis hebben, daarom is het dus niet logisch dat er zoveel onenigheid in de wereld is tussen deze verschillende geloven.

Ons verleden

brug tussen moslims en nederland

Stichting Islam & Dialoog is opgericht in 1998 door studenten die enerzijds (vanuit hun religieuze identiteit) affiniteit hadden met de moslimgemeenschap en anderzijds met de overige deelgenoten van de Nederlandse samenleving. Dit verschafte hen een bijzondere positie van waaruit zij wilden bijdragen aan de sociale en interreligieuze cohesie.

Onze inspiratiebron.

Een vooraanstaande islamgeleerde

Wij putten onze inspiratie uit de heer Gulen, die poogt schijnbaar tegenstrijdige werkelijkheden zoals moderniteit en authenticiteit, en spiritualiteit en wetenschap met elkaar te verzoenen. In deze hoedanigheid is hij een van de invloedrijkste leiders van maatschappelijke en spirituele vernieuwing.

Contact

Als je feedback hebt, of je wil iets bespreken, dan horen we het graag.