Onze stichting put haar inspiratie uit de inzichten van Fethullah Gülen.

Gülen is een vooraanstaand islamitisch geleerde. Hij poogt schijnbaar tegenstrijdige werkelijkheden zoals moderniteit en authenticiteit, en spiritualiteit en wetenschap met elkaar te verzoenen. Met het doel jongere generaties die zowel trouw zijn aan hun eigen religieuze en culturele identiteit als aan de universele waarden te onderrichten, heeft hij een grote groep mensen gemobiliseerd om over de hele wereld dialoog- en onderwijsprojecten op te zetten. Al deze projecten leveren een
waardevolle bijdrage aan de samenlevingen waarin zij zich bevinden.

Door deze actieve houding heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de bevordering van de sociale cohesie.
Zijn ideeën met betrekking tot een brede dialoog hebben veel Turkse moslims geïnspireerd tot het oprichten van organisaties die de dialoog een voorname plaats hebben toebedeeld in hun activiteiten.

Voor meer informatie: https://fethullahgulen.nl/