In het kader van de cursus “Profeten in de Koran en Bijbel” werd de 3e avond gehouden rondom de Koningin van Saba, bij naam Belkiz genoemd. Wie kunnen het verhaal van deze vrouwelijke figuur, die zowel in de Bijbel als de Koran voorkomt, mooier tijdens deze avond presenteren dan Regine van Laar en Azize Büyük?

Regine van Laar tijdens haar voordracht

Regine begon met het vertellen over de Koningin van Seba zoals het verhaal over haar luidt in de Koningen 10:1-13. De roem van Salamo, die de naam van de HEER tot eer strekte, was tot de koningin van Seba doorgedrongen. Vanuit Jemen vertrok zij om aan Salamo een bezoek te brengen en legde aan hem alle vragen voor die ze had bedacht. De koningin van Seba, die het een en ander over Salamo had gehoord kon haar ogen niet geloven toen ze bij de koning op bezoek was. “Ik geloofde het niet,” zei de koningin, “maar nu ik hierheen ben gekomen en het met eigen ogen heb gezien, moet ik toegeven dat ik nog niet de helft te horen heb gekregen. Uw wijsheid en welvaart zijn nog veel groter dan wordt gezegd.”

Regine sprak haar bewondering uit met de woorden: “een vrouw, een koningin, ze hoort iets moois en gaat naar de ander toe.. Dat is ook waar het bij dialoog om gaat.” Uit de handelingen van Belkiz, zoals ze in de Koran genoemd wordt, blijkt dat ze met een positieve instelling naar de ander (lees: Salomo) toe stapt om haar belevingswereld uit te breiden. Hierin staat grenzeloze, cultuuroverschrijdend gedrag centraal. Niet bewogen worden door angst maar juist door vertrouwen in elkaar komt volgens Regine binnen dit verhaal prachtig naar voren.

Azize Büyük vervolgt het verhaal van Belkiz aan met wat achtergrondinformatie over de profeet Suleyman (vzmh). Suleyman, die ook de talen van de dieren sprak, kreeg bericht van Hüthüt over een koningin uit het verre land van Jemen. “Belkiz is een koningin waaraan alles is gegeven en een prachtige troon heeft. Echter gelooft ze niet in Allah, maar aanbidt ze de zon.” Verbijsterd van haar afgoderij stuurt de profeet Suleyman in de naam van Allah, Belkiz een brief. Bij ontvangst van deze brief richt deze slimme en dappere vrouw zich tot haar leiders en vraagt om advies. Het advies volgt dat de koningin moet doen wat zij het beste acht. Belkiz bedenkt Suleyman allemaal geschenken toe te sturen, en als hij deze accepteert, is dit bewijs dat Suleyman geen dienaar van God is.

Azize geeft aan dat voor haar onder andere de boodschap van het verhaal binnen het volgende vers ligt: “Toen de gezant (der koningin) tot Salomo kwam, zeide deze: “Schenkt gij mij rijkdommen? Maar datgene wat Allah mij geschonken heeft is beter dan wat Hij u heeft gegeven.” Azize trekt namelijk hieruit de lering dat de gunsten van God zich niet enkel beperken tot werelds bezit, maar hetgeen in het hiernamaals geboden zal worden zulke grote rijkdommen zullen bevatten, dat deze onze verbeelding te buiten gaan. “Het verhaal van Belkiz toont ook het belang van kennis en onderzoek aan”, vervolgt Azize. “Belkiz legt een afstand van 2000 kilometer af, op zoek naar de bron van de mooie verhalen die zij over Suleyman heeft gehoord. Dit laat ons maar weer eens zien hoe belangrijk de zoektocht naar kennis is en je in te spannen om de onderste steen boven te krijgen.”

In navolging van het interessante verhaal van beide dames, bespraken de deelnemers in kleinere groepen wat voor nieuws zij hebben gehoord over het verhaal van de Koningin van Seba en wat hen aansprak. Verder probeerde men met elkaar de verschillende thema’s die binnen dit verhaal naar voren komt door te spreken en te verbinden aan het dagelijkse leven met God in deze wereld.

Het grenzeloos, cultuuroverschrijdend gedrag zoals dit in het voorbeeld van het verhaal naar voren kwam, werd door de deelnemers nieuw leven ingeblazen. De avond vol dialoog werd in het teken van vertrouwen jegens elkaar met succes afgerond.

Gezellige nabespreking tussen de deelnemers

De volgende en laatste bijeenkomst van deze cursus zal over Zacharias/Zekeriyya gaan. Deze zal op 28 maart tussen 19.30-22.00 uur plaats vinden in de Pelgrimsvaderkerk.